Láska nebo zamilovanost? Může to být limerence

31. prosince 2017 v 19:23
Je to láska nebo zamilovanost? Nejste si jisti? Je váš milovaný jediný, na kom vám záleží, udělali byste pro něj cokoli, přesto máte pocit, že pravá láska vypadá jinak? Pak je tu ještě třetí možnost. Nejde ani o lásku, ani o zamilovanost, ale o limerenci.

Slyšeli jste někdy o limerenci? Zatímco o lásce se mluví odjakživa, limerence byla objevena teprve před nedávnem a mnozí o ní nikdy neslyšeli. Limerenci objevila psycholožka Dorothy Tennov, která vymyslela její název, když o ní v roce 1979 psala knihu "Love and Limerence: The Experience of being in love". Slovo "limerence" údajně nemá žádný význam a je to jen náhodná slabika "limer", spojená s příponou "-ence". Tennov vymyslela název "limerenence", aby popsala pojem, který se vyvinul z jejích výzkumů z 60. let, kdy vedla rozhovory na téma lásky s více než 500 lidmi, kteří se popsali jako "bláznivě zamilovaní".

Co je to limerence?


Limerence je citová závislost na druhém člověku

Dorothy Tennov popsala ve své knize limerenci jako:"Nedobrovolný interpersonální stav, který zahrnuje intenzivní touhu po emočním opětování pocitů, obsedantní myšlenky, pocity a reakce, a emoční závislost na druhé osobě."

Limerence se často plete se zamilovaností nebo dokonce láskou, díky své intenzitě a hloubce, ale ve skutečnosti se dá považovat za druh závislosti, a jde o závažný problém, obzvlášť jde-li o neopětovanou limerenci, kde limerent (člověk trpící limerencí) touží po někom, koho nemůže mít.

Limerence je v podstatě extrémní verze zamilovanosti, která se objeví v době, kdy má běžná zamilovanost zmizet. Zamilovanost většinou trvá pár měsíců, maximálně dva roky, pak vyprchá a promění se ve stabilní, tzv. pravou lásku, nebo dojde ke ztrátě zájmu. Ale je tu i třetí možnost. Zamilovanost se nepromění v pravou lásku, ani nedojde ke ztrátě zájmu, ale místo toho se vyvine v limerenci - chorobnou zamilovanost, která je natolik intenzivní, že ji lze považovat za závislost.
Limerence se často se popisuje jako něco mezi zamilovaností, láskou a obsedantně kompulzivní poruchou. Není to roztomilá zamilovanost, jak se na první pohled může zdát, natož pravá láska. Je to citová závislost na druhém člověku. Je to naprosto chorobná posedlost druhou osobou, která se označuje jako limerentův objekt limerence nebo zkráceně LO ("limerent object"). Zamilovaný člověk často myslí na svého milovaného, ale člověk trpící limerencí bývá natolik posedlý svým objektem limerence, že ani není schopen fungovat v běžném životě.

Limerence, jakožto závislost na druhé osobě se projevuje stejně, jako kterákoli jiná závislost, včetně abstinenčních příznaků. Je to stav, kdy se člověk cítí stabilně euforicky nebo zoufale, podle toho, jestli je zrovna s tou osobou nebo ne, a jak se k němu dotyčný chová, a není nic mezi.
Limerent se cítí euforicky, když je se svým objektem limerence, a když nemůže být s ním, má abstinenční příznaky (deprese, agrese, úzkosti, třes, insomnie, nechutenství, bolesti hlavy, zažívací potíže, celková slabost, a "craving", neboli bažení). Nejhorší je to prvních pár dní po odloučení, poté se stav pomalu lepší, ačkoli se nedá říci, že by se cítil šťastně.

Limerence je závislost stejně závažná, jako kterákoli jiná závislost, možná ještě závažnější. Když jste totiž závislí např. na alkoholu, nemusíte se bát, že by ho byl nedostatek, nebo že o něj přijdete, můžete si ho dopřát, kdy chcete, a když chcete přestat, prostě odejdete do léčebny a můžete se z toho dostat, a nikdo vás nenutí s alkoholem trávit čas. Ale když jste závislí na druhém člověku, tak to tak jednoduché není.
Člověka si nemůžete nikde koupit, nemůžete s ním být, kdy se vám zachce, vše zcela závisí na jeho vůli, a většinou se nemůžete jen tak rozhodnout se svojí závislostí "seknout", obzvlášť pokud jste v situaci, kdy jste z nějakého důvodu nuceni se vídat. V takové situaci jste v pasti a nemůžete se svou závislostí nic dělat.

Limerence je nejčastěji neopětovaná a údajně ji trpí zhruba 5% populace. Zahrnuje vtíravé, nedobrovolné myšlenky na objekt limerence - až 95% myšlenek se týká objektu touhy limerenta. Limerent fantazíruje o jeho objektu limerence a jeho představy bývají rovněž vtíravé - mohou se objevovat náhodně při běžných denních činnostech a bránit člověku vést běžný život. Limerence se také vyznačuje neustálou silnou touhou po dotyčné osobě. Limerent neustále touží po svém objektu limerence a má nutkavou potřebou být s ním - pociťuje tzv. "craving" neboli bažení.

Bažení je jedním z abstinenčních příznaků a objevuje se i u jiných závislostí (cigarety, alkohol, drogy).
Bažení způsobuje vnitřní neklid, nutkavou potřebu být se svým objektem limerence, a je horší v situaci, kdy je daná osoba někde poblíž - v takovém případě dokážou být nutkavé pocity nesnesitelné.
Ještě horší je to v případě, pokud se člověk, na kom je limerent závislý, chová vůči němu lhostejně. Limerent chce pozornost svého LO a pokud mu není dopřána, jeho bažení se tím zvýší na maximum a může být naprosto mučivé. Stejné je to, pokud je LO na limerenta nepříjemný. Limerent na něj myslí ještě víc a jeho bažení je trýznivé.
Bažení zhoršuje únava, nuda, bolest, nemoc, nebo potlačování sexuální touhy (lidově řečeno "nadrženost"). Bažení může vyvolat či zhoršit situace, kde je limerent vystaven něčemu, co mu jeho objekt limerence připomene, což může být např., když před ním o jeho objektu limerence někdo mluví nebo řekne něco, co s ním nějak souvisí. Často ani nemusí jít o něco, co s ním souvisí přímo, může jít o něco, co s ním nijak nesouvisí, ale limerentovi to jeho LO stejně připomene, protože si se svým objektem limerence spojí téměř cokoli - stačí říct "kytka" a limerentovi to jeho LO připomene.

Limerence je nesmírně psychicky vyčerpávající a v některých případech může být dokonce životu nebezpečná. Podobně jako u jiných drog, i u limerence dochází ke zvýšené toleranci "drogy" a limerent potřebuje neustále "zvyšovat dávky". Limerent chce neustále víc a víc, nikdy nemá dost. Když se svým LO není, touží po jeho přítomnosti. Když s ním je, touží po tom, s ním mluvit. Když s ním mluví, touží se ho nějak dotknout. Kdyby se ho dotkl, chtěl by se s ním objímat. Kdyby ho objal, chtěl by ho políbit. Kdyby ho políbil, chtěl by s ním nakonec mít sex, a kdyby s ním měl sex, chtěl by víc sexu. Limerentovi nikdy nestačí, co má, pořád chce víc. Problém je v tom, že víc mu většinou není dopřáno, proto je limerence tak psychicky náročná. Limerent chce, co nemůže mít, což ho frustruje a přivádí ho to k šílenství.
Někdy to může zajít tak daleko, že je jeho neukojitelná touha (bažení) natolik intenzivní, že není schopen se ovládat, proto může být limerence tak nebezpečná. Limerent je schopen v takovém stavu riskovat život, jen aby mohl být nablízku dotyčné osobě, ublížit si, aby připoutal pozornost, a ve vážnějších případech může dojít k sebevraždě, pokud nejsou city opětovány. Limerence je závažný problém, několikrát se dokonce uvažovalo, zda ji nezařadit mezi duševní poruchy.

Je limerence vždy špatná?


Není, pokud jde o opětovanou limerenci, kde je jeden ve vztahu limerent nebo oba a ani jeden není pro druhého škodlivým. Limerence v takovém případě většinou sama časem vyprchá a není se čeho bát.
Limerence je problémem, pokud je objektem limerence někdo, kdo je pro limerenta z jakéhokoli důvodu škodlivým. Limerent přehlíží všechny negativní stránky dotyčného a chce s ním být za každou cenu, takže klidně bude s někým, kdo je pro něj nebezpečný.
Limerence je problém, když má za následek rozpad současného vztahu, kdy se někdo, kdo už je s někým ve vztahu, rozhodne současného partnera opustit, kvůli svému objektu limerence. V takovém případě to většinou nekončí dobře. Údajně se nový vztah rozpadne v 95% případů, po tom, co limerence zmizí.
Limerence je vážným problémem tehdy, pokud je neopětovaná (což je bohužel nejčastější). V takovém případě jen tak nevymizí a může mít dokonce věčné trvání, a ve vážnějších případech může trápit člověka natolik, že ho dožene k sebevraždě.

Rozdíl mezi závislostí na lásce a limerencí


Limerence se také může plést se závislostí na lásce. Ano, ta také existuje. Člověk závislý na lásce je závislý na pocitu zamilovanosti. Je posedlý láskou, neustále má potřebu hledat si "spřízněnou duši", někoho, kdo by ho naplnil. Chce se pořád cítit zamilovaný. Neustále střídá partnery. Když zamilovanost ve vztahu vyprchá, má pocit, že to není ono a hledá si nového partnera, do kterého by se mohl zamilovat.

Limerent je člověk závislý na druhém člověku. Narozdíl od závislosti na lásce, limerent nepotřebuje neustále vyhledávat někoho, do koho by se mohl zamilovat, aby se cítil šťastný. Nelpí na lásce, ale na jednom člověku. Je posedlý jedním člověkem, na kterém je závislý a potřebuje, aby ho nějak naplnil.

Rozdíl mezi láskou a limerencí


Limerence se projevuje stejně jako láska. Je stejně hluboká a dlouhotrvající, proto si limerent často myslí, že miluje. Limerence ale, na rozdíl od lásky, zahrnuje nepříjemné obsedantní rušivé myšlenky, představy a pocity, kdy vám připadá, že bez toho člověka nepřežijete ani vteřinu. Váš psychický stav je jako na houpačce - neustále se pohybujete mezi euforií a frustrací, což láska samozřejmě nezahrnuje.

Rozdíl mezi zamilovaností a limerencíZamilovanost nezahrnuje obsedantní myšlenky a negativní pocity

Zamilovanost je úžasný pocit. Za každé okolnosti. Je vám báječně, ať už jste s tou osobou nebo bez ní. Ať už vám city opětuje, nebo nikoli. Jste pořád veselí, svět je najednou nádherné místo. Často na svého milovaného člověka myslíte, ale ne tak, že byste nebyli schopni žít běžný život. Rádi se svojí milovanou osobu trávíte čas a chybí vám, když spolu nejste, ale ne tak, že by vás to přivádělo k šílenství. Prostě toho člověka máte rádi a je vám s ním dobře, ale když s ním nejste, dokážete bez něj fungovat.
Limerence je úžasná jen tehdy, pokud jste zrovna spolu. Když spolu nejste, jako byste nežili, cítíte vnitřní prázdnotu a přivádí vás to k šílenství. Vaše myšlenky na váš objekt limerence jsou naprosto obsedantní, jako byste nedokázali myslet na nic jiného. Trápí vás, pokud vám vaše milovaná osoba city neopětuje.


Limerence vyžaduje opětování pocitů, na rozdíl od zamilovanosti

Podle všech zdrojů, se limerence vyznačuje touhou či potřebou mít city opětované. Já bych to vysvětlila tak, že na rozdíl od zamilovanosti, limerenta uvnitř ničí, pokud mu city nejsou opětovány. Když jste zamilovaní, je vám jedno, jestli vám ten člověk city opětuje, ale když trpíte limerencí, vnitřně vás to ubíjí.
Když si o limerenci přečte někdo, kdo o ní nic neví, může si myslet, že je limerent nějaký maniak, který je ochoten svůj objekt limerence otravovat tak dlouho, dokud ho nezíská. Takoví limerenti, kteří za každou cenu usilují o to, aby jim jejich objekt limerence city opětoval, jistě existují, ale pak je tu spousta těch, kteří se o to z jakýchkoli důvodů nesnaží a jen tiše trpí.
Myslím, že to závisí na osobnosti a povaze. Někdo může mít tendenci ke stalkingu, snaží se dotyčnou osobu za každou cenu získat a obtěžuje jí tím život, zatímco někdo jiný se uzavře do sebe a raději se utrápí k smrti, než aby si něco zkusil, a snaží se nedávat svoje city najevo.


Zamilovanost je krátkodobá, limerence může být věčná

Limerence, na rozdíl od zamilovanosti může mít věčné trvání, pokud do cesty přijdou překážky. Limerence má tendenci sílit v nepřízni osudu, což může být např. vztah na dálku, když se nemůže limerent s LO pravidelně vídat, když si limerent není jistý city toho druhého, a především pokud jde o neopětovanou limerenci - je známý případ, kdy byl muž "zalimerencovaný" do jedné osoby 60 let.


Zamilovanost je vášnivá, u limerence není důležitá

Zamilovanost je také především o přitažlivosti, je plná vášně. Zamilovaný člověk touží po něžnostech, představuje si, jak se, se svým milovaným líbá, objímá, drží za ruce, a tak dále. Limerenta obvykle uspokojuje povídání si se svým LO víc, než fyzický kontakt s ním, a jeho představy většinou nejsou žádné romantické pohádky, jak to bývá u zamilovanosti. Bývají reálné a zahrnují zcela obyčejné situace, kdy si limerent představuje například něco tak banálního, jako to, že vedle něj jeho LO prostě jen sedí, nebo jeho představy dokonce často zahrnují tragické situace, kde jde o život, s tím, že limerent je většinou ten, který svému objektu limerence zachraňuje život.


Žárlivost u limerence se liší od žárlivosti u zamilovanosti

Zamilovanému člověku vadí kdokoli, kdo představuje konkurenci, chce svého milovaného člověka sám pro sebe. Pokud jste zamilovaní, vadí vám, když váš milovaný projevuje náklonnost někomu jinému nebo když někdo projevuje náklonnost jemu, natož aby s ním flirtoval. Každý představuje hrozbu. Bojíte se, aby vás váš partner náhodou nevyměnil za někoho jiného, aby pro něj někdo nebyl lepším partnerem, než jste vy. Pokud jste zamilovaní do někoho zadaného, jistě nebudete mít jeho partnera v lásce. Nesnesete se dívat, jak si dávají najevo svojí lásku, nejraději byste zašlapali tu osobu do země. U limerence to tak není.
Žárlivost u limerence je jiná než u zamilovanosti. Limerent nežárlí na osoby, které jeho objektu limerence projevují náklonnost, nevadí mu, když s ním někdo flirtuje, a pokud má jeho LO partnera, rozhodně proti němu nic nemá, může ho dokonce mít rád. Limerentovi nejde o sexuální stránku, ale emocionální. Je mu jedno, koho si jeho LO tahá do postele, pokud je pro něj dostupný po citové stránce. Nevadí mu, když dává najevo lásku někomu jinému, pokud to neznamená, že jeho bude ignorovat. Limerent žárlí v případě, že se mu nedostává pozornosti jeho objektu limerence. Chce, aby o něm věděl, chce s ním trávit čas, mluvit s ním, chce, aby si ho všímal. Limerent žárlí na každého, kdo je s ním, když on s ním není, na každého, komu jeho objekt limerence věnuje pozornost, když ji nevěnuje jemu, ale ne protože by v něm viděl konkurenci po sexuální stránce, vlastně proti tomu člověku nic nemá, ale vadí mu to, protože má obavy, že ho jeho objekt limerence přestane mít rád jako člověka, že ho nebude vůbec zajímat jeho existence, a potřebuje jeho přítomnost a pozornost, aby ho nějak naplňovala a cítil se šťastný.


Zamilovanost je povrchní, limerence je hluboká a tváří se jako pravá láska

Limerence, na rozdíl od zamilovanosti není tak povrchní, ale je hluboká. Limerent netouží ani tak po něžnostech, jako po emočním naplnění, touží po tom, mít s druhou osobou hluboké pouto. Přitažlivost je sice velmi silná, ale je brána jen jako bonus. Limerent se o člověka zajímá do hloubky, zajímá se o jeho osobu jako celek, velice si ho váží a nechce objektifikovat. Má pocit, že by pro svůj objekt limerence udělal všechno, chce pro něj to nejlepší, i pokud to znamená, že on sám bude nešťastný. Proto se často limerence plete s pravou láskou. Když jste zamilovaní, většinou si uvědomujete, že jde o zamilovanost, ale pokud trpíte limerencí, uvažujete nad tím, jestli tu osobu náhodou nemilujete. Limerence je jako láska, až na to, že pravá láska není obsedantní a nezahrnuje nepříjemné nutkavé pocity.

Jak poznat, že jste limerent a jak se s limerencí vyrovnat


Jak poznat jste-li limerent


Projevy limerence:

 • Neustálé myšlenky na objekt limerence - přemítání zážitků z minulosti s ním, přemýšlení nad tím, co řekl, udělal, co si myslí, kde je, jak se má, co dělá, jak se k němu dostat, jak vám s ním je. Plánujete si, jak a o čem s ním mluvit, až ho potkáte. Všechno vám ho připomíná, všude ho vidíte. Když na něj chvíli nemyslíte, ihned vám ho něco připomene.
 • Pocit, že jde o pravou lásku - limerence se umí tvářit jako pravá láska. Je intenzivní a hluboká, není jako zamilovanost. Ten člověk pro vás tolik znamená, záleží vám na jeho štěstí, udělali byste pro něj cokoli, proto si říkáte, že to musí být láska. Bohužel, láska to není, pokud zahrnuje negativní nutkavé myšlenky a pocity.
 • Trvá neobvykle dlouho. Zamilovanost je krátkodobá a trvá obvykle pár měsíců, nejdéle 2 roky, takže pokud jste zamilovaní déle, je dost pravděpodobné, že jde o limerenci.
 • Abstinenční příznaky v nepřítomnosti dotyčného:
- podrážděnost, vnitřní neklid, neschopnost soustředit se, úzkost, deprese, agrese
- zažívací potíže, nechutenství, nespavost, třes, bolesti hlavy, celková slabost a únava
- Bažení neboli "craving". Projevy bažení mohou být:

. Snížené sebeovládání - nemáte žádné zábrany, jste ochotni udělat cokoli, abyste mohli být s ním. Bez rozmýšlení klidně riskujete život, jen abyste ho mohli vidět a je vám to jedno. Nic vás nezajímá, jen on. Musíte ho vidět za každou cenu, i kdyby to bylo jen na vteřinu - i kvůli té vteřině byste se klidně zabili.
. Neustálé vyhledávaní objektu limerence - např. schválně jdete někam, kde je možnost na něj "náhodou" narazit.

 • Pocit naplnění a radosti v jeho přítomnosti - jakoby se ta prázdnota, která uvnitř vás byla, když jste spolu nebyli, najednou naplnila a vy se cítíte úžasně, až euforicky.
 • Nervozita a nesoustředěnost v jeho přítomnosti - nedokážete se soustředit na nic jiného, než na to, že tam je on. Nevnímáte svět kolem sebe, soustředíte se jen na něj, jakoby tam byl jen on a vy a přemýšlíte nad tím, co si o vás myslí, snažíte se zapůsobit.
 • Zanedbávání vztahů s okolím - nechcete se s nikým stýkat, raději sedíte doma a utápíte se v myšlenkách na toho člověka. Nikam nechcete jít, pokud tam nebude on.
 • Zanedbávání sebe sama - Pokud se s ním nemůžete vidět, nechce se vám o sebe nijak starat. Nechcete se koupat, holit, a nijak jinak o sebe pečovat. Nemá to pro vás smysl. Nic pro vás nemá smysl. Snažíte se, se svým zevnějškem něco dělat jen v případě, že víte, že se uvidíte.
 • Uzavření se do sebe - Myslíte, že vás nikdo nechápe a ani by vás nechápal, kdybyste s ním o tom mluvili, nebo vás nějak soudil. Nechcete nikoho otravovat se svými pocity, se kterými se stejně nedá nic dělat, tak se uzavřete do sebe a necháte, aby vás to ničilo ještě víc.
 • Problémy donutit se k činnosti - nedokážete se donutit dělat cokoli, nic pro vás nemá smysl, pokud to nějak nesouvisí s objektem vaší limerence.
 • Ztráta zájmů - už se nevěnujete tomu, co vás vždycky bavilo, jen přemítáte nad tou osobou. Nechcete se věnovat ničemu jinému, než věcem, co s ní souvisí.
 • Časté sny o objektu limerence - každý druhý den nebo každý den. Bývají příjemné, často mají euforické účinky, jako přítomnost toho člověka, ale někdy můžou následně způsobit negativní emoce a pocity zklamání - zdá se vám, že jste spolu a je vám báječně, pak se proberete a on je kdo ví kde a vy zase přemýšlíte nad tím, jak vám chybí.
 • Představy zahrnující objekt limerence, které bývají netypické - liší se od představ "zdravě" zamilovaných osob. Zamilovaní lidé si často představují objímání, líbání s danou osobou a všechny možné něžnosti, pokud ale trpíte limerencí, tyto představy bývají spíše výjimečné. Představy limerentů většinou zahrnují obyčejné situace z běžného života, nebo dokonce často zahrnují situace, kde se objevuje násilí, zabíjí se, umírá, nebo tam nějakým způsobem jde o život a např. tam jeden zachraňuje druhého, když je v ohrožení života, s tím, že limerent je nejčastěji ten, co zachraňuje.

Jak se vyrovnat s vlastní limerencí


Pokud jste závislí na někom, s kým můžete být, není třeba si s limerencí lámat hlavu - sama dříve nebo později zmizí, pokud je ale vaším objektem limerence někdo, koho nemůžete mít, může být těžké s limerencí žít.


Jak si pomoct:

 • Uvědomte si, že máte problém. Nesnažte se namlouvat si, že je všechno v pohodě, že to zvládáte, že o nic nejde, že je to, co prožíváte normální. Potlačování pocitů limerenci jen zhorší.
 • Neobviňujte se. Nemůžete za to. Limerence může postihnout kohokoli a kdykoli, není dobrovolná a nedá se vůlí zničit. Není to vaše vina, ani vina nikoho jiného, limerence prostě existuje a vy jste bohužel její oběť.
 • V žádném případě se nesnažte se svou limerencí vyrovnat alkoholem nebo jinou drogou. Alkohol nebo jiné návykové látky můžou váš stav enormně zhoršit. Zintenzivňují vaše emoce, a protože jsou vaše emoce díky limerenci jako na houpačce, může se stát, že se vám ještě přitíží.
 • Zabavte se. Pusťte si hudbu, čtěte si, dívejte se na film. Věnujte se koníčkům, dělejte, co vás baví. Nuda zhoršuje váš stav. Zaměstnejte se, abyste na svůj LO tolik nemysleli.
 • Věnujte se sportu. Sport je dobrý způsob, jak se zaměstnat, abyste na něj nemysleli a udělali u toho něco prospěšného pro své zdraví. Při sportu se do těla navíc uvolňují endorfiny, které zmírňují bolest a zlepšují náladu, podobně jako když posloucháte hudbu nebo si dáte čokoládu. Sportování tedy nepomáhá nejen vašemu tělu, ale i duši. Navíc při sportu ze sebe vybijete energii, což může značně zmírnit projevy bažení a eliminovat agresivní stavy - nebudete už mít sílu na to, abyste běsnili.
 • Nepotlačujte sexuální touhu. "Nadrženost" může značně zhoršit vaše bažení. Budete podráždění, mít větší sklony k agresivním stavům a stavům deprese a úzkosti. Snažte se sexuálně vybít. Pokud nechcete nebo to z nějakého důvodu není možné, můžete si jít zaběhat, nebo dělat jakoukoli jinou fyzicky náročnou aktivitu, která vás unaví.
 • Pečujte o sebe. Pečujte o svůj zevnějšek. Připadá vám to jako ztráta času, ale pokud se o sebe budete starat, dbát na to, abyste vypadali upraveně, budete ze sebe mít dobrý pocit. Zlepší to vaší náladu, zvedne sebevědomí a snadněji se vám donutí jít do společnosti, což vám může prospět.
 • Dopřejte si dostatek spánku. Spěte nejméně 6 hodin denně. Únava a vyčerpání, zhoršuje váš stav. Pokud nemůžete spát, protože myslíte na svůj LO, jděte si lehnout dostatečně brzo, abyste neusínali příliš pozdě.
 • Pořádně jezte. Jste se svým objektem limerence natolik posedlí, že se zapomínáte najíst, nebo nemáte na nic chuť, protože se kvůli němu trápíte. Měli byste si ale uvědomit, že nejíst váš stav ještě zhorší. Budete se cítit ještě unavenější a podrážděnější a budete se trápit ještě víc, pokud nebudete dostatečně jíst. Jezte, i pokud nemáte chuť, přinuťte se.
 • Obklopte se přáteli. Nevyhýbejte se kontaktu s okolím a neuzavírejte se do sebe, ale naopak, snažte se co nejvíce času trávit s přáteli nebo s kýmkoli blízkým, kdo vás může vyslechnout a rozptýlit vás.
 • Navštivte odborníka. Pokud opravdu cítíte, že to nezvládáte, měli byste zvážit jeho návštěvu. Zajděte za psychologem nebo psychiatrem a sdělte mu, co vás trápí. Psychiatr vás může nejen vyslechnout a psychicky podpořit, ale také předepsat léky, které zmírní vaše pocity deprese a nutkavé chování.

Jak pomoct limerentovi


Jak pomoct limerentovi jako jeho blízká osoba:


 • Nemluvte o jeho objektu limerence. Nezmiňujte jeho objekt limerence a nebavte se o něm, pokud o něm limerent sám nezačně mluvit.
 • Nezmiňujte nic, co s jeho objektem limerence souvisí. Snažte se zjistit, co mu jeho LO připomíná a nemluvte o tom.
 • Naslouchejte mu. Limerent potřebuje svoje city někde ventilovat a pomáhá mu, když se může někomu svěřit. Limerence je psychicky náročná, a někdy jen těžko zvladatelná, pokud je na to člověk sám.
 • Buďte trpěliví. Jeho objekt limerence je skoro jediné, na co myslí, proto o něm chce neustále mluvit. Ať budete mluvit o čemkoli, bude se snažit nějak ho tam zahrnout, bude se snažit hovor přesměrovat tak, aby byla řeč o něm. Časem to může lézt člověku na nervy, ale buďte trpěliví. Limerent si nemůže pomoct, potřebuje o něm mluvit. Pomáhá mu to.
 • Nemluvte na něj, pokud je jeho objekt limerence na blízku. Pokud je jeho LO poblíž, nebude vás limerent vnímat. Neříkejte mu nic důležitého, snažte se s ním vůbec nemluvit. Limerent chce věnovat pozornost jen jeho LO. Když je na blízku, nezajímá ho nic jiného než on, všechnu svou pozornost soustředí na něj.
 • Pokud to jde, snažte se mu pomoct, aby se mu dostala pozornost jeho LO. Např. pokud je jeho LO na blízku, ale on se příliš stydí s ním mluvit nebo má tendenci se mu vyhnout, podpořte ho, aby se nebál, nebo promluvte s jeho LO vy a snažte se o to, aby si limerenta všímal.
 • Pokuste se ho rozptýlit. Snažte se ho nějak zabavit, zaměstnat, upoutat jeho pozornost. Nesnažte se ho rozptýlit, pokud je jeho LO na blízku, ale když mu jeho LO schází. Když prožívá abstinenční příznaky, pomůže mu, když někdo odvede od jeho bažení pozornost a bude se mu věnovat.
 • Obejměte ho. Pokud zrovna prožívá bažení a cítí se rozhozený, může pomoct, když ho někdo obejme. Limerent cítí vnitřní prázdnotu, touží po blízkosti svého LO a může mu pomoct, když ucítí blízkost alespoň někoho jiného, koho má rád.
 • Navrhněte, aby navštívil odborníka. Někdy je limerence natolik silná, že je dobré zvážit návštěvu psychiatra. Limerentovi může pomoct, pokud si o tom promluví s odborníkem, který navíc může předepsat léky, které můžou zmírnit jeho obsedantní chování.
 

Jak poznat, že jste objektem limerence a jak se chovat

31. prosince 2017 v 19:18

1) Pokud jde o opětovanou limerenciJak poznat, že jste objektem opětované limerence:


 • Limerent nesnáší, abyste spolu chvíli nebyli. Neustále chce s vámi trávit čas. Vyžaduje, abyste byli pořád s ním.
 • Pokud spolu zrovna nejste, neustále vám volá, píše, a očekává, že budete dělat totéž. Když to neděláte, má obavy, co s vámi je, jestli se vám něco nestalo, jestli ho máte ještě vůbec rádi, jestli nejste náhodou s někým lepším.
 • Chce mít přehled o tom, kde jste a co zrovna děláte. Chce vědět přesně kdy, a kam s kým jdete a proč.
 • Pokud se pohádáte, uvede ho to do stavů deprese a bojí se, že o vás přijde.
 • Kdyždojde k hádce nebo mu nějak ublížíte, stejně s vámi chce trávit čas. Potřebuje vás vidět. Raději vás uvidí v znepokojující situaci, než vůbec.
 • Všechno vám odpustí. Ta představa, že byste nebyli v jeho životě, je mnohem horší, než, že jste mu něčím ublížili.
 • Snaží se vám neustále zavděčit. Ze strachu, abyste ho neopustili, udělá, po čemkoli toužíte, i když on to tak nechce.
 • Když jste spolu, chce si neustále povídat, objímat se neobvykle dlouho, potřebuje cítit vaší blízkost, slyšet, že ho máte rádi.
 • Se vším za vámi chodí. Potřebuje, abyste poslouchali jeho problémy, se vším mu pomáhali, ujišťovali ho o jeho schopnostech, dodávali mu sebevědomí.
 • Nechce trávit čas se svými přáteli, ani rodinou. Chce být raději s vámi.
 • Nevěnuje se koníčkům. Dělá to, co baví vás, nebo nedělá nic a jen nad vámi přemýšlí.
 • Zazdívá povinnosti. Jakoby neměl na starosti nic jiného, než vás.

Jak se chovat, pokud jste oba ve vztahu limerenti:


Snažte se spolu trávit co nejvíce času. Čím více se uvidíte, čím častěji spolu bude trávit čas jako pár, tím rychleji by měla limerence vyprchat.


Jak se chovat, pokud jste s někým, kdo trpí limerencí a je na vás závislý:

 • Je třeba si s ním o tom promluvit.
- Řekněte, že si myslíte, že jeho chování není standardní a s citem to vysvětlete.
- Navrhněte, jak to řešit.
- Zdůrazněte, že ho máte rádi a nikdy byste ho neopustili.
 • Vídejte se co nejvíce. Měli byste se snažit vídat co nejvíce. Omezení kontaktu limerenci zhoršuje. Čím častěji spolu budete trávit čas, tím dříve limerence vyprchá.
 • Stanovte si dny, kdy spolu budete trávit čas jako pár. Limerenta uklidní, když bude přesně vědět, kdy se na vás může těšit a ta jistota, že vás uvidí a budete spolu, omezí jeho "carving".
 • Vždy se pořádně rozlučte, po tom, co spolu trávíte čas. Limerent se tak lépe vyrovná s tím, že vás neuvidí.
 • Dejte vědět předem, pokud se nebudete moct vidět. Pokud se na vás limerent těší a vy to na poslední chvíli zrušíte, zhoršíte tím jeho stav. Uvedete ho do stavu deprese a zvýšíte tím jeho abstinenční příznaky.

2) Pokud jde o neopětovanou limerenci


Jak poznat, že jste objektem neopětované limerence:

 • Limerent není schopen s vámi udržet oční kontakt nebo zírá až moc.
 • Když se na vás podívá, má rozšířené zorničky, lesknou se mu oči. Nebo i když jen slyší, jak o vás někdo mluví, slyší váš hlas, cítí vaší vůni, nebo na vás myslí.
 • Červená se, když jste na blízku.
 • Chvěje se, třesou se mu ruce.
 • Má studené, lepkavé ruce.
 • Vypadá, že je "mimo."
 • Je neposedný nebo vypadá nepřirozeně klidně, až "zmrzle."
 • Má uzavřený úzkostný postoj, tj. hrbí se, má založené ruce, nebo má jiný postoj, při kterém si zakrývá hrudník nebo obličej.
 • Jeho nohy směřují vaším směrem. Může se hlavou dívat jinam, ale pokud zbytek jeho těla, obzvlášť špičky nohou směřují vaším směrem, vy jste jeho střed zájmu. Každý své nohy a tělo podvědomě nasměruje tam, kde je jeho střed zájmu.
 • Vždy sleduje vaší reakci jako první. Když někdo např. řekne něco vtipného, jste první, na koho se podívá, jestli se smějete.
 • Pořád vás vyhledává očima. Můžete být v davu lidí, blízko nebo daleko, limerent se bude po vás pořád dívat. Nemůže si pomoct.
 • Když se přiblížíte, nečekaně znervózní. Může s někým mluvit, ale jakmile se objevíte, mluvit přestane a působí nervózně a nesoustředěně.
 • Když vás náhle spatří, jakoby v něm hrklo. Nebyl na vás připravený. Vidět vás je pro něj velká událost, potřebuje se psychicky připravit. Je to pro něj šok, když vás spatří náhle.
 • Pořád ho potkáváte. Může to být náhoda, ale většinou limerent záměrně chodí tam, kde ví, že vás může potkat.
 • Když vás potká, chce se vám vyhnout. Vyhledává vás, ale když vás vidí, zpanikaří a snaží se někam zmizet.
 • Často vám lichotí. Připadáte mu jako ten nejúžasnější člověk na světě, líbí se mu na vás v podstatě všechno, takže to někdy nemusí vydržet a řekne vám, co se mu na vás líbí. Může vám dokonce skládat komplimenty na vaší povahu.
 • Je stydlivý ve vaší přítomnosti. Skoro s vámi nemluví, snaží se moc neprojevovat. Pokud něco dělá před vámi, nejde mu to, pokud s vámi mluví, má problém se vyjádřit, mluví potichu a skoro se na vás nedívá.
 • Mluví s vámi většinou jen, když jste sami. Čeká na to, až budete sami, aby s vámi mohl mluvit. Snaží se o to, aby mohl být chvíli jen s vámi, chce se s vámi sblížit, chce vás lépe poznat.
 • Otevře se vám. Je schopen vám říct to, co nikomu jinému. Chce, abyste ho poznali.
 • Snaží se na sebe upozornit. Dělá všelijaké vylomeniny, abyste si ho všimli, pokud mu zrovna nevěnujete pozornost. Chce, abyste si ho všímali, i když ho to znervózňuje.
 • Neustále se ve vaší přítomnosti usmívá. Když vás vidí, najednou celý září, i když se jinak celý den mračil. Když řeknete něco pozitivního na jeho osobu, úplně září a úsměv mu na tváři vydrží neskutečně dlouho.
 • Pokud mu řeknete něco negativního, je neobvykle a dlouho smutný nebo podrážděný. Limerent je nesmírně citlivý na to, jak se k němu chováte. Stačí sebemenší výtka a může ho to uvést do hlubokého stavu deprese.
 • Chce s vámi trávit čas, i pokud jste na něj nepříjemní. Chce být s vámi, i když jste na něj nepříjemní nebo mu ublížíte. Chce s vámi být za jakékoli okolnosti, i v znepokojující situaci. Všechno je pro něj snesitelnější než to, aby vás neviděl.
 • Chce s vámi soupeřit. Chce vám ukázat svoje schopnosti.
 • Nechá se od vás ovlivnit. Váš názor pro něj znamená všechno. Dá na vaše rady. Udělá, co po něm chcete, i když by to normálně neudělal. Vždy se vám snaží vyhovět, pomoct vám.
 • Pamatuje si všechno, co mu řeknete. Pamatuje si každou situaci, která vás zahrnuje. Pamatuje si všechno, co se vás týká. Stačí, abyste něco zmínili jednou, vy si to ani nebudete pamatovat, ale on ano, klidně roky. Když se ho zeptáte, jak to, že něco ví a on řekne, že jste to říkali a vy si to přitom nevybavujete, tak si nevymýšlí. Skutečně jste to říkali, ale jen on si to pamatuje, protože jste pro něj středem vesmíru.
 • Často slyšíte, jak o vás mluví. Jste pro něj svět, na nic jiného nemyslí, takže ani mluvit se mu nechce o ničem jiném, než o vás.
 • Okolí si všímá. Vaše okolí vám může naznačit, že si myslí, že vás má daná osoba raději, než by měla, nebo vám to někdo řekne.
 • Dá vám najevo zájem nebo vám to řekne. Může s vámi flirtovat nebo vám rovnou říct, že o vás stojí.

Jak se chovat v případě neopětované limerence

31. prosince 2017 v 19:14

Pokud víte, že jste něčím objektem limerence a nechcete mu city opětovat, je třeba se chovat tak, abyste to alespoň nezhoršili.

Pokud vám dá limerent jasně najevo, že o vás stojí, nebo vám to řekne a vy nemáte zájem:

 • Odmítněte ho velice jemně, abyste mu ublížili co nejméně. Neříkejte, že ho nemáte rádi, řekněte, že ho máte rádi, akorát jinak.
 • Dejte najevo, že se nemá za co stydět, že ho berete vážně a nemyslíte si o něm nic špatného.
 • Chovejte se, jakoby se nic nestalo.

Pokud je možné přerušit knontat s limerentem:


Pokud můžete, vymažte ho ze svého života, alespoň na delší dobu, nejméně na jeden rok, aby měl dost času se "odlimerencovat". Někdy i tak limerence úplně nevymizí a limerent na vás stejně čas od času myslí, i za několik let, ale už nepociťuje craving a limerence ho nijak netrápí.


Pokud nejde s limerentem přerušit kontakt:


 • Nesnažte se s ním vídat co nejméně, ale naopak, vídejte se s ním, jak jen to jde. Limerence není typická zamilovanost, která ubírá na síle, čím méně se vidíte, ale je to přesně naopak. Čím méně se budete vídat, tím více bude po vás limerent toužit a o to hůř mu bude.
 • Nesnažte se dát najevo nezájem. Nechovejte se odměřeně. U zamilovanosti by to mohlo pomoct, u limerence tím ale limerentovi škodíte. Pokud vám nedělá návrhy a nechová se nějak nevhodně, není důvod se chovat odměřeně. Chovejte se mile a přátelsky, snažte se s ním mluvit. Pokud děláte opak, zvyšujete tím jeho craving, což mu ubližuje.
 • Snažte se o to, ho nijak nekritizovat, nehodnotit, nezvyšovat na něj hlas, nebýt nepříjemní, netvářit se naštvaně. Limerent je extrémně přecitlivělý na to, co si o něm myslíte a jak se k němu chováte. Stačí, abyste mu cokoli vytkli, a bude mít pocit, že vás zklamal a obávat se, že ho přestanete mít rádi. To, jak se cítí, závisí na vašem chování. Pokud na něj budete nepříjemní, může ho to uvést do stavu silné deprese. Pokud budete milí, vyvoláte v něm euforický stav. Vy se snažíte o to druhé, nic mezi totiž v limerenci neexistuje.
 • Neodcházejte nečekaně, po tom, co spolu strávíte čas. Vždy se snažte to nějak zakončit, nějakým způsobem se rozloučit. Není to pro limerenta po tom, co odejdete takový šok a lépe se s vaší nepřítomností vyrovná.
 • Pokud víte, že se z nějakého důvodu nebudete moct vidět, dejte vědět předem, pokud možno. Pro limerenta je nejhorší, když to nečeká. Když počítá s tím, že vás uvidí, ale najednou se to nestane, je to pro něj šok a prudce to zhorší jeho stav.
 • Dejte mu něco svého. Pokud je to nějakým způsobem možné, dejte mu něco, co vám patří, něco, co vás bude limerentovi připomínat. Zní to poněkud bizarně, ale mělo by to být ideálně něco, v čem bude vaše vůně, např. šátek, tričko atd. Když spolu nebudete, nebude se limerent cítit tak osaměle a bude si připadat, jako by byl stále s vámi.
 • Mějte trpělivost. Může se stát, že kvůli tomu, aby mohl být s vámi, udělá nějakou hloupost, která pro něj bude nebezpečná. Nebo na vás může upřeně zírat, i v situaci, kdy se to opravdu nesluší. K limerenci patří snížené sebeovládání, limerent si nemůže pomoct. Proto buďte trpěliví. Nemůže za to.
 • Neobviňujte limerenta, ani sebe. Limerent za svojí limerenci nemůže, ale ani vy. Limerence není ničí vina. Není příjemná ani chtěná ani jednou stranou a nedá se s ní nic dělat. Můžete se jen snažit její účinky zmírnit a tolerovat jí, pokud není možné s limerentem přerušit kontakt.


Nikdo si nevybírá, do koho se zamiluje, natož aby si vybral stát se limerentem. Jakmile se limerence objeví, nedá se s ní nic dělat, nelze ji ovlivnit vůlí a jen tak nezmizí, bez ohledu na to, jak moc by si to každý přál. Pokud limerencí trpíte, vězte, že nejste sami. Je tisíce lidí, kteří se potýkají se stejným problémem jako vy, i když to tak nevypadá.


Na závěr bych dodala, že nejsem odborník a informace podané v tomto článku se odvíjí především od mých osobních zkušeností, jakožto limerenta a zkušeností ostatních limerentů. Pokud byste se chtěli dozvědět o limerenci více, nebo potřebujete poradit, neváhejte mě kontaktovat (limerent@seznam.cz). Ráda vám zodpovím jakékoli otázky a pomůžu vám.

Kam dál

Reklama