Láska nebo zamilovanost? Může to být limerence

28. března 2018 v 15:22
Je to láska nebo zamilovanost? Nejste si jisti? Je váš milovaný jediný, na kom vám záleží, udělali byste pro něj cokoli, přesto máte pocit, že pravá láska vypadá jinak? Pak je tu ještě třetí možnost. Nejde ani o lásku, ani o zamilovanost, ale o limerenci.

Slyšeli jste někdy o limerenci? Zatímco o lásce se mluví odjakživa, limerence byla objevena teprve před nedávnem a mnozí o ní nikdy neslyšeli. Limerenci objevila psycholožka Dorothy Tennov, která vymyslela její název, když o ní v roce 1979 psala knihu "Love and Limerence: The Experience of being in love". Slovo "limerence" údajně nemá žádný význam a je to jen náhodná slabika "limer", spojená s příponou "-ence". Tennov vymyslela název "limerenence", aby popsala pojem, který se vyvinul z jejích výzkumů z 60. let, kdy vedla rozhovory na téma lásky s více než 500 lidmi, kteří se popsali jako "bláznivě zamilovaní".

Co je to limerence?


Limerence je citová závislost na druhém člověku

Dorothy Tennov popsala ve své knize limerenci jako:"Nedobrovolný interpersonální stav, který zahrnuje intenzivní touhu po emočním opětování pocitů, obsedantní myšlenky, pocity a reakce, a emoční závislost na druhé osobě."

Limerence se často plete se zamilovaností nebo dokonce láskou, díky své intenzitě a hloubce, ale ve skutečnosti se dá považovat za druh závislosti. Je to nezdravé upoutání se a přilnutí ke druhé osobě a jde o závažný problém, obzvlášť jde-li o neopětovanou limerenci, kde limerent (člověk trpící limerencí) touží po někom, koho nemůže mít.
Limerence je v podstatě extrémní verze zamilovanosti, která se objeví v době, kdy má běžná zamilovanost zmizet. Zamilovanost většinou trvá pár měsíců, maximálně dva roky, pak vyprchá a promění se ve stabilní, tzv. pravou lásku, nebo dojde ke ztrátě zájmu. Ale je tu i třetí možnost. Zamilovanost se nepromění v pravou lásku, ani nedojde ke ztrátě zájmu, ale místo toho se vyvine v limerenci - chorobnou zamilovanost, která je natolik intenzivní, že ji lze považovat za závislost. Není to roztomilá zamilovanost, jak se na první pohled může zdát, natož pravá láska. Je to naprosto chorobná posedlost druhou osobou, která se označuje jako limerentův objekt limerence nebo zkráceně LO ("limerent object"). Zamilovaný člověk často myslí na svého milovaného, ale člověk trpící limerencí bývá natolik posedlý svým objektem limerence, že ani není schopen fungovat v běžném životě.
Limerence, jakožto závislost na druhé osobě se projevuje stejně, jako jiná závislost, včetně abstinenčních příznaků (vnitřní neklid, podrážděnost, úzkosti, agrese, deprese, insomnie, nutkavá touha po objektu závislosti - bažení). Je to stav, kdy se člověk cítí stabilně euforicky nebo zoufale, podle toho, jestli je zrovna s tou osobou nebo ne a jak se k němu dotyčný chová a není nic mezi. Limerent se obvykle cítí euforicky, když je se svým objektem limerence a když s ním není, má deprese, ve kterých setrvává, dokud mu není umožněno svého LO znovu vidět, kdy je stav opět změněn za euforický nebo alespoň dojde k mírnému zlepšení nálady.
Limerence je nejčastěji neopětovaná a údajně ji trpí zhruba 5% populace. Příčina je zatím neznámá, je ale možné, že jsou k ní náchylnější lidé přirozeně labilnější, s nízkým sebevědomím nebo sklony k závislostem. Limerence se vyznačuje především zvýšenou emoční labilitou , neustálou silnou, nutkavou touhou po přítomnosti objektu limerence a výraznou separační úzkostí ihned po odloučení. Limerentovi dotyčná osoba neustále chybí, má nutkavou potřebou být s ní. ​U "klasických" závislostí se této nutkavé touze říká bažení neboli "craving". Limerence rovněž zahrnuje vtíravé, nedobrovolné myšlenky na objekt limerence - až 95% myšlenek se týká objektu touhy limerenta. Limerent fantazíruje o jeho objektu limerence a jeho představy bývají taktéž vtíravé - mohou se objevovat náhodně při běžných denních činnostech a bránit člověku vést běžný život.

K limerenci patří výrazná emoční labilita. Limerent se neustále pohybuje mezi agresí, úzkostí, depresí a euforií, a tyto nálady se mohou měnit z minuty na minutu. Jeho nálada je jako na houpačce.
Limerent je extrémě přecitlivělý na reakce svého LO, stačí sebemenší negativní poznámka nebo dokonce pohled a může ho to traumatizovat a uvést do hlubokých stavů deprese. Pokud se mu naopak dostane pozitivní reakce od LO, vyvolává to v něm stavy euforie.

Ve vážnějších případech limerence, limerent prožívá intenzivní separační úzkost v okamžiku, kdy objekt limerence limerenta opustí. Způsobuje nekontrolovatelné stavy pláče, pocity zoufalství, hněv, a po tom, co se limerent sklidní, nastoupí stav deprese.


Bažení, jakožto silná touha po objektu závislosti, je jedním z abstinenčních příznaků a objevuje se i u jiných závislostí (cigarety, alkohol, drogy). Způsobuje vnitřní neklid, nutkavou potřebu být se svým objektem limerence a je horší v situaci, kdy je daná osoba někde poblíž - v takovém případě dokážou být nutkavé pocity nesnesitelné. Limerent přemýšlí nad tím, jak se k němu dostat a má tendenci ho vyhledávat.
Bažení zintenzivňuje, čím méně času limerent s LO tráví. Čím méně často je s ním, čím kratší dobu, tím více po něm touží a jeho bažení je trýznivé.
Zhoršovat bažení a obsedantní myšlení může, pokud se člověk, na kom je limerent závislý, chová vůči němu lhostejně nebo je na limerenta nepříjemný. Limerent přemýšlí, co, proč a jak a touží po tom ho vidět ještěvíc.
Limerent pociťuje bažení rovněž ihned po tom, co dojde k odloučení a chvíli trvá (obvykle den nebo pár dní), než dojde ke zmírnění.
Bažení je také silnější při únavě, nudě, bolesti, nemoci, osamělosti nebo potlačování sexuální touhy ("nadrženost"). Může ho vyvolat či zhoršit situace, kde je limerent vystaven něčemu, co mu jeho objekt limerence připomene, což může být např., když vidí někoho, kdo se mu podobá, slyší jeho hlas, když před ním o jeho objektu limerence někdo mluví nebo řekne něco, co s ním nějak souvisí. Často ani nemusí jít o něco, co s ním souvisí přímo, může jít o něco, co s ním nijak nesouvisí, ale limerentovi to jeho LO stejně připomene, protože si se svým objektem limerence spojí téměř cokoli - stačí říct "kytka" a limerentovi to jeho LOpřipomene.

V případech, kdy limerent očekává přítomnost LO, nebo je někde poblíž a jemu je nějakým způsobem znemožněno vidět se s ním, nepovede se mu ho zastihnout, zpravidla to v něm vyvolá stav frustrace, kdy obvykle dojde nejprve ke stavu silné úzkosti (třes, nevolnost, závratě), poté nekontrolovatelné agresi (chce něco rozbít, ublížit si) a nakonec hluboké depresi (kdyby mu bylo sděleno, že zítra zemře, bylo by mu to jedno), která se postupem času zmírní a ve které limerent setrvá, dokud mu opět není umožněno vidět se sLO.
Když limerent naopak LO nečekal a on se objeví, vyvolá to v něm zcela opačný stav, a to euforii. Když si limerent myslí, že se někam jeho LO nedostaví a on se najednou objeví, v takových případech dochází extrémní euforii - dotyčný obvykle pláče štěstím, lesknou se mu oči a celý radostí září. V takovýchto případech je velmi obtížné euforii skrýt. Vypadá na první pohled šťastně, tak, že to až poutá pozornost. Když si navíc LO všimne, jeho euforii to ještě zintenzivní.
Ke stavům euforie dochází, vždy, když je limerentovi umožněna interakce s LO, když se mu dostane jeho pozornosti, pozitivní zpětné vazby, když ho vidí šťastného, může ji vyvolat i pouhé dívání se na objekt limerence, pokud se limerent dívá dostatečně dlouho.
K euforii zpravidla nedochází, pokud je jeho objekt limerence smutný, podrážděný, když na limerenta reaguje negativně, nevšímá si ho, nebo když ho limerent vidí na příliš krátkou dobu (pár minut).V takových případech dochází ke zmírnění nutkavých pocitů, ale depresivní stav nezmizí.

Limerence je závislost stejně závažná, jako kterákoli jiná závislost, možná ještě závažnější. Když jste totiž závislí např. na alkoholu, nemusíte se bát, že by ho byl nedostatek, nebo že o něj přijdete, můžete si ho dopřát, kdy chcete, a když chcete přestat, prostě odejdete do léčebny a můžete se z toho dostat a nikdo vás nenutí s alkoholem trávit čas. Ale když jste závislí na druhém člověku, tak to tak jednoduché není. Člověka si nemůžete nikde koupit, musíte brát v úvahu i jeho city, nemůžete s ním být, kdy se vám zachce, vše zcela závisí na jeho vůli, a většinou se nemůžete jen tak rozhodnout se svojí závislostí "seknout", obzvlášť pokud jste v situaci, kdy jste z nějakého důvodu nuceni se vídat. V takovém případějste v pasti a nemůžete se svou závislostí nic dělat.

Podobně jako u jiných drog, i u limerence dochází ke zvýšené toleranci "drogy" a limerent potřebuje neustále "zvyšovat dávky". Limerent chce neustále víc a víc, nikdy nemá dost.
Když se svým LO není, touží po jeho přítomnosti. Když je mu dopřána, nechce, aby ho ani na vteřinu opustil, chce s ním být ještě více, ještě déle.
Když se svým LO je, chce jeho pozornost. Dělá všechno proto, aby na sebe upozornil. Chce, aby si ho LO všímal, chce, aby se věnoval jenom jemu, chce s ním mluvit, dívat se na něj, chce fyzický kontakt. To mu ovšem většinou není dopřáno, proto je limerence tak psychicky náročná. Limerent chce, co nemůže mít, což ho frustruje a přivádí ho to k šílenství.

Limerence je nesmírně psychicky vyčerpávající a v některých případech může být dokonce životu nebezpečná. U jiných závislostí je závislý člověk schopen udělat cokoli, aby drogu získal, u limerence je to stejné. Může to zacházet tak daleko, že je limerentova neustávající nutkavá touha po jeho přítomnosti natolik trýznivá a intenzivní, že limerent absolutně není schopen se ovládat a v takovémto případě silného bažení je ochoten klidně riskovat život, jen aby mohl být nablízku dotyčné osobě, ublížit si, aby připoutal pozornost a ve vážnějších případech může dojít k sebevraždě. Limerence je závažný problém, několikrát se dokonce uvažovalo, zda ji nezařadit mezi duševní poruchy.

Je limerence vždy špatná?

Není, pokud jde o opětovanou limerenci , kde je jeden ve vztahu limerent nebo oba a ani jeden není pro druhého škodlivým. Limerence v takovém případě většinou sama časem vyprchá a není se čeho bát. Limerence je vážným problémem tehdy, pokud je neopětovaná(což je bohužel nejčastější). V takovém případě jen tak nevymizí a může mít dokonce věčné trvání, a ve vážnějších případech může trápit člověka natolik, že ho dožene ksebevraždě.
Limerence je problémem, pokud je objektem limerence někdo, kdo je pro limerenta z jakéhokoli důvodu škodlivým. Limerent přehlíží všechny negativní stránky dotyčného a chce s ním být za každou cenu, takže klidně bude s někým, kdo je pro něj nebezpečný.
Limerence je problém, když má za následek rozpad současného vztahu , kdy se někdo, kdo už je s někým ve vztahu, rozhodne současného partnera opustit, kvůli svému objektu limerence. V takovém případě to většinou nekončí dobře. Údajně se nový vztah rozpadne v 95% případů, po tom, co limerence zmizí.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Franta Franta | Web | 19. srpna 2018 v 14:31 | Reagovat

kryptoměny jsou budoucnost https://www.technologyup.cz/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama